Hoburgsmarmor - Gotlands landskapssten

Hoburgskalkstenen är en rödaktig silurisk kalksten, som finns vid klippartiet vid Hoburgen på södra Gotland. Den byggdes huvudsakligen upp av sjöliljor, så kallade krinoidéer och bergarten kallas därför för krinoidékalksten. Den innehåller även mängder av koraller, mossdjur, musslor, armfotingar, trilobiter och bläckfiskar


Trilobit

Sjöliljor, Crinoidea, är en klass av vattenlevande djur, som liknar en palm, fast mycket färggladare. Den artrikaste i klassen är hårstjärnorna.

Rekonstruerad orthoceratit

- Bläckfisk -

Vid Hoburgen är kalkstenen så tät att den likt marmor kan poleras och kan därför användas till bland annat bordsskivor, fönsterbänkar, golv, bakstenar mm. Ibland kallas denna kalksten Hoburgsmarmor, trots att den inte är någon marmor. När en marmor omkristalliseras, försvinner alla fossiler.

Fossil - spår efter liv i det förgångna

Paleontologi kallas den vetenskap i vilken man studerar förhistoriska växter och djur, vars rester eller spår återfinns i sedimentära bergarter. Resterna eller spåren kallas fossil. Det är alltså inte bara delar av själva djuret som räknas som fossil utan även någonting som blivit format av en aktivitet av ett en gång levande djur, som t ex fotavtryck av en dinosaurie eller spåren efter grävande mask.


Fossilen på Goland är med få undantag rester av ryggradslösa havslevande djur.